Archiv pro měsíc: Květen 2021

Recyklační poplatek u pneumatik – souhrn změn

Od 1.1. 2021 již platí novela zákona o odpadech, která mění zaběhlá pravidla v pneuservisech v několika směrech. Pokuta za nedodržení zákona je vysoká, až 500 tis. Kč

1. Dovoz (nákup) pneumatik ze zahraničí samotnými pneuservisy je výrazně komplikovanější. Nelze koupit ani jednu pneumatiku za hranicemi bez registrace na Ministerstvu životního prostředí jako osoba zodpovědná za dovoz do ČR. Následně je třeba se registrovat v kolektivním systému sběru ojetých pneumatik a zaplatit recyklační příspěvek dle hmotnosti dovezených pneumatik. Každoročně pak musíte posílat souhrné hlášení na ministerstvo, kolik a co jste dovezli v minulém roce. Pokud nevstoupíte do kolektivního systému a budete plnit zákonné povinnosti v režimu „individuáním“, přibývá k tomu mimo jiné složení kauce na vázaný účet ve výši min. 20% vašich ročních nákladů na recyklaci. Pro běžný pneuservis obstrukcí a povinností víc než dost…

2. Nákupy od zahraničních velkoobchodníků, dovážejících na české území, je možný jenom tehdy, pokud mají v ČR vlastní firmu a dovozci jsou oni (tzn. na faktuře od nich máte české IČO/DIČ). Pak platí za recyklaci pneumatik oni. V případě, že nakoupíte od zahraničního subjektu, který do českého systému nepřispívá na likvidaci, přechází povinost na dalšího v řetězci prodeje, tudíž na pneuservis, který je pak považován za dovozce (v zákoně definován jako „výrobce“). Dávejte si tedy pozor při nákupu na různých platformách/porovnávačích pneu, že nakupujete od české firmy.

3. Pneuservis si musí v této přechodné době také hlídat, jestli jeho dodavatel na každém dokladu uvádí hmotnost pneumatik a výši recyklačního poplatku. V případě, že na nákupním dokladu tento údaj není, musí požádat dodavatele o doplnění údajů.

4. Na každém prodejním dokladu nyní totiž musí pneuservis uvádět hmotnost pneumatik v kg, částku příspěvku na recyklaci a cenu za likvidaci 1 kg penumatik. Toho lze docílit několika způsoby. Upravením fakturačního programu, vytvořením volných „polí“ na faktuře a ručním vepsáním konkrétních údajů nebo s použitím razítka, do kterého vepíše chybějící kg, cenu za likvidaci a cenu za 1 kg likvidace. Hodnoty, které musíte do doklad vepsat, získáváte právě z dokladů vašeho dodavatele.

Novela se snaží zamezit „šedým dovozům“, kdy eshopy, malé velkoobchody a pneuservisy nepřispívaly na likvidaci dovezených pneumatik.

Jestliže jste již do prodejních dokladů požadované údaje, máte vše v pořádku. V případě, že to nejde, nebo je to drahé, použijte jednoduché razítko, které si můžete vyrobit, nebo vám jej můžeme zaslat hotové za 490 Kč včetně DPH a dopravy.